X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårJuli2024Hele tiden
Temperatur (C)30.8 ↑ 31.8 (3:04 pm)
↓ 18.7 (7:16 am)
↑ 32.3 (5:32 pm)
↓ 19.0 (6:20 am)
↑ 33.8 (19)
↓ 15.1 (1)
↑ 33.8 (Jul 19)
↓ -1.5 (Jan 12)
↑ 37.3 (2023 Aug 23)
↓ -1.5 (2024 Jan 12)
Regn (mm)0 0.00.034.4209.6430.4
Luftfuktighet (%)62 ↑ 86 (6:23 am)
↓ 50 (12:16 pm)
↑ 75 (12:06 am)
↓ 44 (9:25 am)
↑ 97 (1)
↓ 5 (3)
↑ 98 (Mar 25)
↓ 5 (Jul 3)
↑ 98 (2023 Sep 4)
↓ 0 (2023 Sep 23)
Duggpunkt (C)22.7 ↑ 22.9 (2:25 pm)
↓ 15.0 (6:47 am)
↑ 20.5 (2:33 pm)
↓ 11.8 (2:16 am)
↑ 24.1 (20)
↓ -13.1 (3)
↑ 24.1 (Jul 20)
↓ -13.1 (Jul 3)
↑ 25.1 (2023 Aug 2)
↓ -13.1 (2024 Jul 3)
Trykk (hPa)1016.5 ↑ 1020.3 (12:06 am)
↓ 1016.3 (4:33 pm)
↑ 1021.6 (11:19 am)
↓ 1019.2 (7:29 pm)
↑ 1021.6 (23)
↓ 1006.6 (21)
↑ 1038.3 (Jan 23)
↓ 975.7 (Jan 20)
↑ 1038.3 (2024 Jan 23)
↓ 0.0 (2023 Okt 10)
Vind (km/h)9.7 25.7 (2:23 pm)27.4 (2:51 pm)93.3 (2)128.7 (Mar 1)128.7 (2024 Mar 1)
Vindkast (km/h)20.9 25.7 (2:23 pm)27.4 (2:51 pm)93.3 (2)128.7 (Mar 1)128.7 (2024 Mar 1)